فیلتر ممنوع!

Amir Shakib-امیر شکیب

اظهارات ظريف درباره احتمال ارجاع توافق اتمی ايران به شورای امنيت

محمد جواد ظريف، وزير امور خارجه ايران، گفته است، توافقنامه ای که هم اکنون ايران و شش قدرت جهانی درباره آن در حال مذاکره هستند، چنانچه به تصويب شورای امنيت برسد، به يک توافق بين المللی «الزام آور» برای همه کشور ها بدل خواهد شد. وزير امور خارجه ايران در گفت و گو با هفته…