فیلتر ممنوع!

امیر شکیب - Amir Shakib

دولت امسال باید یارانه ۱۶ میلیون نفر را حذف ‌کند

علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از برنامه‌ی دولت برای حذف یارانه پردرآمدها به صورت تدریجی سخن گفت. هدف تامین ۶ هزار میلیارد تومان کسری بودجه سال جاری است. علی ربیعی در قم با اشاره به مشکلاتی که پرداخت یارانه نقدی برای کشور ایجاد کرده، این شیوه از کمک به شهروندان را “بدترین…