فیلتر ممنوع!

امیر شکیب-Amir Shakib

بررسی آخرین سرنوشت لایحه حمایت از کودکان

لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان پس از گذشت ۲ هزار روز همچنان در پیچ و تاب اتاق های بهارستان قرار دارد در حالی که هر روز برتعدادکودکان آسیب دیده جامعه افزوده می‌شود. صدای ایرانیان (کمیته کودک و نوجوان) به نقل از مهر: کودک آزاری، اعتیاد کودکان، کودکان کار و خیابان، کودکان بی سرپرست، کودکان…