فیلتر ممنوع!

مسعود شمس نژاد، وکیل کرد برای اجرای حکمش به زندان منتقل شد

یک فعال حقوق بشر کرد به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت، مسعود شمس نژاد، وکیل شناخته شده کرد روز ۲۷ مهرماه در پی احضاریه ای برای اجرای حکم ۴ ماه حبس به دادگاه انقلاب ارومیه احضار شده  و از آنجا به زندان مرکزی ارومیه منتقل شده است. با این حال این وکیل…