فیلتر ممنوع!

امیر شکیب-Amir Shakib

تجمع اعتراضی معلمان ایران در چندین شهر برگزار شد

 گروه‌هایی از معلمان، صبح روز یک‌شنبه ۱۰ اسفند در برخی از نقاط ایران تجمع اعتراضی برگزار کردند. خبرگزاری ایلنا، دلیل برگزاری این تجمع‌ها را اعتراض به بودجه درنظرگرفته شده برای وزارت آموزش و پرورش در سال آینده و «اعمال تبعیض بین کارکنان دولت» ذکر کرده‌است. این خبرگزاری نوشت که این تجمع‌ها بدون شعار دادن برگزار…