فیلتر ممنوع!

آزادی مدیر مسول سایت شارنیوز با قرار وثیقه ۲۵ میلیون تومان

یک منبع نزدیک به خانواده هیوا فولادی، مدیر مسول سایت خبری “شارنیور” به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گف که او روز شنبه ۱۹ مهرماه با قرار وثیقه ۲۵ میلیون تومانی از زندان شهرستان سقز آزاد شده است. این مدیر مسول روز پنجشنبه ۱۷ مهرماه به دنبال احضارش به دادگستری شهرستان سقز بازداشت…