فیلتر ممنوع!

Amir Shakib امیر شکیب

زیباکلام: آقای جنتی! آب به آسیاب نفاق افکنان می ریزید

صادق زیبا کلام استاد دانشگاه تهران با ارسال نامه ای سرگشاده به آیت الله احمد جنتی به سخنان اخیر او در نماز جمعه تهران اعتراض کرده است. اظهارات آیت الله جنتی در نماز جمعه به گزارش فرارو، متن نامه زیباکلام به این شرح است: بسمه تعالی محضر آیت الله احمد جنتی امام جمعه موقت تهران…