فیلتر ممنوع!

امیر شکیب-Amir Shakib

نسل چهارم زندانیان سیاسی جمهوری اسلامی: ۲۱ ساله های زندان اوین

سی و شش ساله شدن انقلاب اسلامی را در حالی جشن می گیریم که در نظام برآمده از آن انقلاب ضد استبدادی، هنوز منتقدان زندانی می شوند، آن هم در حالی که رهبرانی در این نظام بر سر کارند که اکثر آنها در رژیم استبدادی پیشین، خود زندانی سیاسی بوده اند. داستان تکراری «انقلاب فرزندان…