فیلتر ممنوع!

امیر شکیب - امیرشکیب - Amir Shakib

صدور حکم خرید کتاب به جای حبس توسط قاضی گنبدی

قاضی خوش ذوق گنبدی در طرحی ابتکاری برخی از مجرمان جرایم سبک را با استفاده از ظرفیت قانون مجازات اسلامی در راستای توسعه فرهنگ مطالعه و نیز ترویج اقدامات فرهنگی،به خرید کتاب به جای تحمل حبس محکوم می کند. به گزارش روز شنبه ایرنا قاضی سید قاسم نقی زاده موسوی رییس شعبه دوم دادگاه کیفری…

نتیجه نهایی بررسی بورسیه‌های غیرقانونی

روابط عمومی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری با صدور اطلاعیه ای نتیجه بررسی وضعیت بورسیه های بدون آزمون را اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ چند روز پیش، رییس جمهور اعلام کرد که سرپرست وزارت علوم به زودی نتیجه بررسی بورسیه های غیرقانونی را اعلام می کند. امروز اما روابط عمومی وزارت علوم در…