فیلتر ممنوع!

مازیار جبرانی به کمپین آزادی امید کوکبی می پیوندد

مازیار جبرانی، هنرپیشه و کمدین سرشناس ایرانی-آمریکایی، برای درخواست از اقدام فوری قوۀ قضاییۀ ایران نسبت به آزادی فوری امید کوکبی، فیزیکدان زندانی ایرانی به ۲۸ برندۀ جایزۀ نوبل میپیوندد. جبرانی نسبت به حبس امید کوکبی برمبنای اتهامات واهی پس از یک محاکمۀ غیرمنصفانه و بیماریهای متعدد و جدی وی در زندان که هیچیکدام…