فیلتر ممنوع!

امیر شکیب - Amir Shakib

اوین زندان نمی ماند

روزنامه اعتماد در گزارشی به موضوع تبدیل شدن زندان اوین در شمال شهر تهران به بوستان عمومی پرداخته است. در این گزارش که در شماره روز سه شنبه بیست و دوم اردیبهشت 1394 خورشیدی به قلم حمیدرضا خالدی انتشار یافته؛ می خوانیم: آیت الله طالقانی که تا هشتم آبان سال ٥٧ در زندان بود، پس…

اختیار اتخاذ تصمیم برای اجرای بخشی از احکام اعدام به محسنی اژه‌ای تفویض شد

جرس: رئیس قوه قضاییه، در نامه‌‌ی ابلاغ شرح وظایف و اختیارات معاون اول قوه قضاییه، اختیارات خود در مورد اتخاذ تصمیم در خصوص اجرای احکام اعدام  را به غلامحسین محسنی اژه ای معاون اول این قوه تفویض کرد. در این نامه که در خبرگزاری رسمی قوه قضاییه منتشر شده ،”اتخاذ تصمیم در خصوص اجرای احکام…