فیلتر ممنوع!

خدمت سربازی - امیر شکیب

جزئیات خرید سربازی: زیردیپلم ۱۰ میلیون،‌ پزشک متخصص ۵۰ میلیون

مجلس ایران در مصوبه‌ای میزان جرایم تعیین شده برای معافیت از خدمت سربازی مشمولان غایب ۸ سال و بیشتر از آن را تعیین کرد. به گزارش ایسنا، محمدمهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون تلفیق، در حاشیه جلسه علنی روز چهارشنبه ۱۵ بهمن مجلس، گفت: « طبق مصوبه کمیسیون کسانی که ۸ سال به بالا غیبت سربازی دارند…