برچسب‌ها: شورای نگهبان

امیرارجمند: مگرشورای نگهبان می تواند هرطور دلش خواست تصمیم بگیرد؟

طی هفته‌های اخیر با نزدیک شدن به سالروز راهپیمایی فرمایشی و حکومت ساخته «۹ دی»، میزان اتهامات و شایعه پراکنی‌ها علیه رهبران جنبش اعتراضی سبز ایران به صورت کاملا هماهنگ افزایش پیدا کرده است. اگر به سیر اظهارنظرها و اتهامات تریبون‌های حکومتی علیه مردم معترض و رهبران جنبش سبز ایران در طول ۵ سال گذشته…

نعمت احمدی: دبیر شورای نگهبان باید پاسدار قانون اساسی باشد، نه اینکه حکم اعدام صادر کند

یک حقوق‌دان درباره اظهارنظرهای اخیر برخی افراد درباره پرونده «حصر» و حوادث سال ۸۸، گفت: حتی اگر فرض را بر این بگیریم که حصر متهمان سال ۸۸ از طرف نهادی صورت گرفته، این افراد سخنگوی این نهاد نیستند که درباره ادامه آن یا کیفیت آن بتوانند اظهارنظر کنند. نعمت احمدی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا…