برچسب‌ها: شناسنامه

حذف نام همسر اول از شناسنامه با ۱۰ میلیون تومان!

امیر شکیب-Amir Shakib

هم‌پا با رشد آمارطلاق درکشور، جرایم تازه‌ای نیز درجامعه رواج پیدا می‌کند؛ حذف غیرقانونی اطلاعات همسرسابق ازشناسنامه، یکی از این جرایم است که درسایه تصورات اشتباه برخی افراد و خانواده‌ها به‌تازگی بازار پررونقی پیدا کرده، زیرا کم نیستند افرادی که به اشتباه تصور می‌کنند شکست درازدواج اول گواهی است برضعف و ناتوانی آن‌ها، به همین…