فیلتر ممنوع!

امیر شکیب-Amir Shakib

حذف نام همسر اول از شناسنامه با ۱۰ میلیون تومان!

هم‌پا با رشد آمارطلاق درکشور، جرایم تازه‌ای نیز درجامعه رواج پیدا می‌کند؛ حذف غیرقانونی اطلاعات همسرسابق ازشناسنامه، یکی از این جرایم است که درسایه تصورات اشتباه برخی افراد و خانواده‌ها به‌تازگی بازار پررونقی پیدا کرده، زیرا کم نیستند افرادی که به اشتباه تصور می‌کنند شکست درازدواج اول گواهی است برضعف و ناتوانی آن‌ها، به همین…