برچسب‌ها: سید حسین موسویان

سخنرانی جنجالی سیدحسین موسویان دراجلاس سالیانه آمریکا و اعراب

در کنفرانس سالیانه آمریکا و اعراب با حضور بیش از ١٠٠٠ سیاستمدار فعلی و سابق از جهان عرب و آمریکا در واشینگتن، سخنرانی موسویان به عنوان تنها مدعو در قامت مقام سابق ایران پس از ۲۳ سال واکنش های جنجالی در این اجلاس را به همراه داشت. بیست و سومین کنفرانس سالیانه«تصمیم گیرندگان آمریکا و…