برچسب‌ها: زندان قزلحصار

هفت نفر در زندان قزلحصار کرج اعدام شدند

سحرگاه روز یک‌شنبه ۷ مهر ماه، ۷ زندانی با جرایم مربوط به مواد مخدر در محوطه زندان قزلحصار کرج از طریق چوبه دار اعدام شدند. دوتن از این زندانیان بنیامین ناجی و حمید عابدی نام داشتند. این هفت زندانی روز گذشته جهت اجرای حکم از واحد ۲ سالنهای ۱، ۲، ۳، ۴ و ۸ به…