فیلتر ممنوع!

امیر شکیب-Amir Shakib

اقدام پوکر باز معروف نفتی برای خروج دارایی های خود از کشور

دلال نام آشنای قمار باز که در چند ماه گذشته خبری از او در فضای دلالی نفت و همچنین سایر تجهیزات این حوزه نبود این روزها در حال تکاپو در یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس است. این دلال که اقامت موناکو را در اختیار دارد که حتی برای خود فرانسوی ها هم تردد به…