برچسب‌ها: دانشگاه سمنان

اخراج میکائیل عظیمی از دانشگاه سمنان با دخالت نهادهای امنیتی

میکائیل عظیمی، استاد اقتصاد دانشگاه سمنان که از شاگردان شهید هدی صابر بوده‌ و در سالهای ۱۳۸۲ و ۱۳۹۱ نیز به همین دلیل مدتی در زندان بوده‌، اخراج شد. به گزارش ملی – مذهبی دکتر عظیمی در سال ۱۳۸۹ پس از ثبت‌نام در هیأت مرکزی جذب (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) و طی مراحل مختلف…