فیلتر ممنوع!

درخواست مطهری از روحانی برای رفع حصر

علی مطهری، نمایندۀ مجلس شورای اسلامی روز سه شنبه ۱۵ مهرماه در نامه ای به حسن روحانی خواست تا شرایط آزادی موسوی، کروبی و رهنورد را فراهم کند. او در این نامه به صراحت خطاب به رییس جمهور ایران نوشت که اگر او در رفع حصر مسامحه کند این قضیه در قالب «سوال از رییس جمهور در…