برچسب‌ها: جنبش زنان

پنج روز است که خبری از مهدیه گلرو در دست نیست.

 مهدیه گلرو پیش‌تر درتماس تلفنی کوتاهی با همسرش فقط توانسته بود از سلامتی اش خبر بدهد. وی، چهارم آبان‌ماه، در پی حمله ماموران امنیتی به منزلش بازداشت شد. ماموران امنیتی علاوه برتفتیش خانه، بسیاری از وسایل مانند گوشی تلفن همراه او و همسرش را همراه خود برده بودند. مهدیه گلرو کنش‌گر کانون شهروندى زنان، یکى…