فیلتر ممنوع!

امیر شکیب - Amir Shakib

لو رفتن مکان جاسوسان بریتانیایی در پی افشای اسناد اسنودن

روزنامه بریتانیایی “ساندی تایمز” گزارش داد که دولت بریتانیا پس از دست‌یابی روسیه و چین به اسناد ادوارد اسنودن، همکار پیشین آژانس امنیت ملی آمریکا، بسیاری از جاسوسان خود را از بعضی کشورهای “متخاصم” فراخوانده است. روزنامه بریتانیایی “ساندی تایمز” گزارش داد که روسیه و چین موفق به شکستن رمزهای اسناد منتشر شده توسط ادوارد…