فیلتر ممنوع!

امیر شکیب - Amir Shakib

ایران در پروژه های آب و برق ۳۰ کشور فعال است

یک مقام ارشد جمهوری اسلامی ایران می گوید شرکت های ایرانی در اجرای یک سلسله پروژه های آب و برق رسانی به ارزش بیش از ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار در ۳۰ کشور شرکت دارند. به گزارش رسانه های ایران، بهرام نظام الملکی، رئیس دفتر صادرات و خدمات مهندسی وزارت نیرو روز پنجشنبه گفت…