علی مطهری، نمایندۀ مجلس شورای اسلامی روز سه شنبه ۱۵ مهرماه در نامه ای به حسن روحانی خواست تا شرایط آزادی موسوی، کروبی و رهنورد را فراهم کند. او در این نامه به صراحت خطاب به رییس جمهور ایران نوشت که اگر او در رفع حصر مسامحه کند این قضیه در قالب «سوال از رییس جمهور در مجلس پیگیری خواهد شد.» با این حال یک روز پس از این تهدید، محمد باقر نوبخت،‌ سخنگوی دولت در جمع خبرنگاران گفت که علی مطهری «همۀ» اطلاعات مربوط به حصر را ندارد. بیشتر در مورد این موضوع رااینجا بخوانید.

 کاریکاتور: توکا نیستانی